rEMEMBERtHEfACE : LILY MIRAFLOR


Ms. LILY MIRAFLOR (ScreenGrap mula sa 'Minsa'y Isang Gamu-Gamo')

Ms. LILY MIRAFLOR (ScreenGrab mula sa ‘Minsa’y Isang Gamu-Gamo’)

Magpatuloy sa pagbasa