Alin Ang Mas DEADLY , ALAK o DROGA???


photo courtesy : medicinet

DR. HILDA C. ONG REVEALS : ALAM ba ninyo na ayon sa isang pagsusuri na nailahad sa journal na The Lancet at sinuportahan ng British Centre for Crime and Justice Studies, ang alak daw ay mas delikado pa sa mga bawal na gamot tulad ng heroin at crack cocaine? Magpatuloy sa pagbasa