“BONA” DULANG DI DAPAT PALAMPASIN MULA SA PETA!


SEPTEMBER 1 SHOW :

Contact Alem at (Globe) +639178110217

 (Sun) +639228992536

(Landline) (02) 9645456

  ang.alem@gmail.com

Magpatuloy sa pagbasa