PAANO BA MAGING ISANG KABIT?


Parang isang patak ng white flower rekta sa mata ang katanungang : “Paano ba  maging isang kabit?” Oo, ganun ang naramdaman ko nang humarap ako sa salamin at tanungin ang aking sarili.  Hindi ko mawari kung meron akong nakatagong malutong na sagot .  Hindi ko rin alam kung matatagalan ko na titigan ang aking makasalanang mukha na nakasimangot ngayon sa akin.  Halatang pinangunguhan ako ng aking konsensya.  Marami pang kabuntot na katanungan paligid nitong aking nararanasan na ipinagdarasal kong harinawang sumabog at sukat sa hangin na para bagang mga bula. Nguni’t heto’t para silang mga kulani na ang titigas at masasakit tuwing sinasalat kahit nang bahagya. Magpatuloy sa pagbasa