FILIPINO IDIOMS REVISITED!


pizap.com13708667264611Simply said, an idiom is an expression, word, or phrase that has a figurative meaning or the associative or connotative meaning.  It also paints the emotional structure of a culture and its use speaks more of a thousand explanation needed.  Filipinos have a rich vault filled with zany, serious, witty and totally absurd idiomatic expressions we use, we hear and keep to hearts on a daily basis.  From all over the net, I have collated a few for your perusal :

agaw-buhay –(tagalog term) naghihingalo, between life and death
alilang-kanin –(tagalog term) utusang walang sweldo, pagkain lang, house-help with no income, provided with food and shelter
anak-dalita –(tagalog term) mahirap, poor
anak-pawis –(tagalog term) magsasaka; manggagawa, farmer; laborer; blue-collar worker
balat-kalabaw –(tagalog term) makapal, di agad tinatablan ng hiya, one who is insensitive; with dense-face (literal=buffalo-skinned)
balat-sibuyas –(tagalog term) manipis, maramdamin a sensitive person (literal=onion-skinned)
balik-harap — (tagalog term)mabuti sa harapan, taksil sa likuran, double-faced person, one who betrays trust
balitang kutsero –(tagalog term) hindi totoong balita, rumor, gossip, false story
bantay-salakay –(tagalog term) taong nagbabait-baitan, a person who pretends to be good, opportunist
basag-ulo –(tagalog term) gulo, away, chaos, quarrel, fight (literal=break head)
bukal sa loob –(tagalog term) taos-puso, tapat , a sincere person, or one who gives with a pure heart (literal=pure-hearted)
bulaklak ng dila –(tagalog term) pagpapalabis sa katotohanan , exaggeration (literal=flower of the tongue)
bungang-araw –(tagalog term) sakit sa balat, prickly heat (literal=fruit of the sun)
butas ang bulsa –(tagalog term) walang pera, poor (literal=with a hole in the pocket)
buto’t balat –(tagalog term) payat na payat, malnourished (literal=skin-and-bone)
daga sa dibdib –(tagalog term) takot, worry, fear (literal=mouse in the chest)
dalawa ang bibig –(tagalog term) mabunganga, madaldal ,nagger, talkative person (literal=two-mouthed)
dalawa ang mukha –(tagalog term) kabilanin, balik-harap, a deceptive, two-faced person
di mahulugang-karayom –(tagalog term) maraming tao, overcrowded place (literal=where one cannot throw a pin)
di makabasag-pinggan –(tagalog term) mahinhin, a very demure, prim-and-proper person
halang ang bituka –(tagalog term) salbahe, desperado, hindi nangingiming pumatay, a person with no moral compunction (literal=with a horizontal intestine)
haligi ng tahanan –(tagalog term) ama, father (literal = post of the house)
hampas-lupa –(tagalog term) lagalag, busabos, a bum person, without any goals in life
ilaw ng tahanan –(tagalog term) ina, mother (literal = light of the house)
isulat sa tubig –(tagalog term) kalimutan, to forget (something) forever (literal=write it on water)
itaga sa bato –(tagalog term) tandaan, to remember (something) forever (literal = cast in stone)
kabiyak ng dibdib –(tagalog term) asawa, spouse (literal=the other half of the heart)
kaututang dila –(tagalog term) katsismisan, a gossip (literal = farting tongue)
kidlat sa bilis –(tagalog term) napakabilis, exceedingly fast
kumukulo ang dugo –(tagalog term) naiinis, nasusuklam, a person who hates somebody (literal=boiling blood)
kusang palo –(tagalog term) sariling sipag, initiative
lumaki ang ulo –(tagalog term) yumabang, someone who became proud, arrogant (literal=one whose head grew big)
maaliwalas ang mukha –(tagalog term) masayahin, a joyful person (literal= bright-faced)maanghang ang dila –(tagalog term) bastos magsalita, a vulgar person (literal = spicy-tongued person)
mababa ang loob –(tagalog term) maawain, merciful person (literal=low-hearted)
mababaw ang luha –(tagalog term) madaling umiyak, emotional person (literal=tear-on-the-surface)
mabigat ang kamay –(tagalog term) tamad magtrabaho, a lazy person (literal=heavy-handed person)mabigat ang loob –(tagalog term) di-makagiliwan, a person with whom one could not get along with
mabilis ang kamay –(tagalog term) mandurukot, a snatcher, pickpocket (literal=fast-handed)madilim ang mukha –(tagalo term) taong simangot, problemado, a problematic person (literal=dim-faced)
magaan ang dugo –(tagalog term) madaling makapalagayan ng loob, a person with whom one gets along easily (literal=light-blood)
magaan ang kamay –(tagalog term) madaling manuntok, manapok, manakit, one who easily hits another person, easily provoked (literal=light-handed person)
magdilang anghel –(tagalog term) magkatotoo sana, to wish that what has been said will come true
mahaba ang buntot –(tagalog term) laging nasusunod ang gusto, kulang sa palo, salbahe, a person who is a spoiled brat
mahabang dulang –(tagalog term) kasalan, wedding
mahangin ang ulo –(tagalog term) mayabang, arrogant person (literal=air-headed)
mahapdi ang bituka –(tagalog term) nagugutom, a hungry person (literal=sore intestine)mahina ang loob –(tagalog term) duwag, a coward (literal=weak-willed)
mainit ang ulo –(tagalog term) pangit ang disposisyon, in a bad mood (literal=hot-headed)
maitim ang budhi –(tagalog term) masamang tao, tuso, an evil or bad person (literal=dark-souled)
maitim ang dugo –(tagalog term) salbahe, tampalasan, an evil or bad person (literal=dark-blooded)
makalaglag-matsing –(tagalog term) nakaka-akit, enchanting look
makapal ang bulsa –(tagalog term) maraming pera, rich, wealthy (literal = with a thick pocket)
makapal ang mukha –(tagalog term) di marunong mahiya, a shameless person (literal= dense-faced)
makapal ang palad –(tagalog term) masipag, a busy-body, industrious person (literal=thick-palmed)
makati ang dila –(tagalog term) madaldal, mapunahin, talkative person (literal = one with itchy tongue)
makati ang paa –(tagalog term) mahilig sa gala o lakad, a person who is fond of going places (literal=itchy feet)
makitid ang isip –(tagalog term) mahinang umunawa, walang masyadong nalalaman, someone incapable of understanding (literal=narrow-minded)
makuskos-balungos –(tagalog term) mareklamo, mahirap amuin, mahirap pasayahin, hard to please, always complaining
malakas ang loob –(tagalog term) matapang, a brave person (literal=strong-willed)
malamig ang ulo –(tagalog term) maganda ang sariling disposisyon, in a good mood (literal=cool-headed)
malapad ang papel –(tagalog term) maraming kakilala na makapagbibigay ng tulong, a person who is very influential
malawak ang isip –(tagalog term) madaling umunawa, maraming nalalaman, someone who easily understands (literal=broad-minded)
malikot ang kamay –(tagalog term) kumukuha ng hindi kanya, one who has the habit of stealing things (literal=listless hand)
manipis ang mukha –(tagalog term) mahiyain, a shy person (literal= thin-faced)
maputi ang tainga –(tagalog term) kuripot, miser, scrooge (literal=white-eared)
masama ang loob –(tagalog term) nagdaramdam, a person with a grudge, painful or ill feelings against someone (literal=bad feelings)
matalas ang dila –(tagalog term) masakit mangusap, one who talks offensively (literal = sharp-tongued person)
matalas ang mata –(tagalog term) madaling makakita, someone who could easily spot something (literal=sharp-eyed)
matalas ang tainga –(tagalog term) madaling makarinig, one who easily hears the news (literal=sharp-eared)
matalas ang ulo –(tagalog term0 matalino, bright, intelligent (literal=sharp-headed)
matalas ang utak –(tagalog term) matalino, bright, intelligent person (literal=sharp-brained)
matamis ang dila –(tagalog term) mahusay mangusap, bolero, a fast talker (literal = sweet-tongued person)
matigas ang buto –(tagalog term) malakas, a strong person
matigas ang katawan –(tagalog term) tamad, a lazy person (literal=stiff-bodied)
matigas ang leeg –(tagalog term) mapag-mataas, di namamansin, snobbish person (literal=stiff-necked)
matigas ang ulo –(tagalog term) ayaw makinig sa pangaral o utos, one who is stubborn (literal=hard-headed)
may ipot sa ulo –(tagalog term) taong pinagtaksilan ng asawa a person who has been cheated by his/her spouse (literal=one with shit on his/her head)
may krus ang dila –(tagalog term) nakapanghihimatong, one who could foretell an event
may magandang hinaharap –(tagalog term) may magandang kinabukasan, a person with a bright future
may sinasabi –(tagalog term)mayaman, may likas na talino, a wealthy person or a talented person
nagbabatak ng buto –(tagalog term) nagtatrabaho ng higit sa kinakailangan, one who works hard
nagbibilang ng poste –(tagalog term) walang trabaho, someone who is jobless, literally counting posts
nagbukas ng dibdib –(tagalog term) nagtapat na nais pakasalan ang kasintahan, a man who proposed marriage (literal=opened his heart)
nagmumurang kamatis –(tagalog term) matandang nag-aayos binata o dalaga, an old man/woman insecure about his/her looks and dresses up like a young person
nagpupusa –(tagalog term) nagsasabi ng mga kuwento ukol sa isang tao, telling on somebody
nakahiga sa salapi/pera –(tagalog term) mayaman, rich, connotes someone who is spoiled by wealth
nakapinid ang tainga –(tagalog term) nagbibingi-bingihan, one who plays deaf (literal=closed-eared)
namamangka sa dalawang ilog –(tagalog term) salawahan, a person who is unfaithful
namuti ang mata –(tagalog term) nainip sa kahihintay, matagal nang naghihintay, a person who was stood up (literal=one whose eyes turned white)
naniningalang-pugad –(tagalog term) nanliligaw, a man courting a woman
ningas-kugon –(tagalog term) panandalian, di pang-matagalan, something that is not permanent, usually connotes a behavior or action not meant to last
pag-iisang dibdib –(tagalog term) kasal, wedding (literal=to be of one heart)
pagkagat ng dilim –(tagalog term) pag lubog ng araw, twilight
panis ang laway –(tagalog term) taong di-palakibo, a very quiet person
pantay ang mga paa –(tagalog term) patay na, one who just died (literal=level feet)
patay-gutom –(tagalog term) matakaw, glutton
pulot-gata –(tagalog term) pagtatalik ng bagong kasal honeymoon
putok sa buho –(tagalog term) anak sa labas, an illegitimate child; out-of-wedlock child
saling-pusa –(tagalog term) pansamantalang kasali sa laro o trabaho, temporarily included in a game or work
samaing palad –(tagalog term) malas na tao, an unfortunate person, unlucky person
sampay-bakod –(tagalog term) taong nagpapanggap, hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi, a false, pretentious person
sampid-bakod –(tagalog term) nakikisunod, nakikikain, o nakikitira, someone who is privileged to lodge and board in house for free
sanga-sangang dila –(tagalog term) sinungaling, a liar
sira ang ulo/sira ang tuktok –(tagalog term) taong maraming kalokohan ang nasa isip, a crazy or foolish person
sukat ang bulsa –(tagalog term) marunong gumamit ng pera someone who knows his ability to pay
taingang kawali –(tagalog term) nagbibingi-bingihan, one who plays deaf (literal=wok-eared: uses metaphor of the handle of a wok)
takaw-tulog –(tagalog term) mahilig matulog, a lazy person who always wants to stay in bed
takipsilim — (tagalog term) paglubog ng araw, twilight
talusaling –(tagalog term) manipis ang balat, a very sensitive person
talusira –(tagalog term) madaling magbago, a person who easily changes
tatlo ang mata –(tagalog term) maraming nakikita, mapaghanap ng mali, a fault-finder, cynical person (literal=three-eyed person)
tawang-aso — nagmamayabang, nangmamaliit, a person who sneers
tulak ng bibig –(tagalog term) salita lamang, di tunay sa loob insincere words (literal=pushed-by-the-mouth)
utak-biya –(tagalog term) bobo, mahina ang ulo, stupid, brainless (literal=fish-brained)
utang na loob –(tagalog term) pasasalamat na hindi kayang bayaran ng ano pa man (as noun) debt of gratitude

… and more :

Ahas na tulog – it means a person who is quiet but is a traitor

Babasaging kristal – it means a person (in most cases referring to a woman) who is dainty and with just a little carelessness or negligence might be ruined. I think, the ruination here pertains to the loss of virtue or reputation, or anything along that line

Kinain ng laho – Laho, I think means eclipse… so, I think this means a disappearing act, or something went missing and its whereabouts is unexplainable.

Laman ng lansangan – a person who is always on the streets or a person who considers the streets his home.

Lawit ng pusod – means the umbilical vein

Naglalagas ang araw sa tangay ng panahon ~ literally means passing of days while time passes by. I think this means wasting ones time dreaming or not acting on something, only to find out that a lot of time has passed and it’s too late.

Nilikha ang kasaysayan ~ means someone who creates history

Kapit sa patalim ~ literally means “clutching a knifeblade” but it really describes a person who do things out of desperation, like sell oneself or steal or kill to survive.

Nagsusunog ng kilay ~ yeah! It’s related to studies. It’s studying too much or studying hard

namamana sa dilim – literally means archery in the dark, so, it’s like doing something that you’re not familiar with

krus sa balikat – It’s the burden you carry.

amoy chico – When a person is drunk, that’s what he smells! xD

pinakain ng alikabok – You’re right… this is when you defeated your opponent hands down

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s